INC chuyên cung cấp các chương trình giáo dục phát triển khả năng cá nhân, củng cố mối quan hệ của con người, tăng cường phúc lợi cộng đồng và tăng cường ý thức, với sự đa dạng là nguồn đổi mới và sức sống.

Có tự do học thuật như một hiệu trưởng hướng dẫn, các chương trình của INC được mô phỏng theo các tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ và châu Âu, cung cấp cho sinh viên cơ hội chuyển tiếp đa dạng.

Tại INC đánh giá và thích ứng là một công cụ cơ bản để đạt được chất lượng giáo dục, hiệu quả và cải tiến và tăng trưởng liên tục.

Mục tiêu chiến lược của Trường hướng dẫn các quyết định cho sự phát triển của tổ chức trong tương lai.